ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ․ ՌՈՒՍԵՐԵՆ

616u2jgo3ml 27.04.-01.05.2020

ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ    ГИ ДЕМОПАССАН«ОЖЕРЕЛЬЕ»

Продолжаем работать над проектами: 

ПОЭЗИЯ

Работа по темам для сочинений

СОЧИНЕНИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

ССЫЛКА НА СОЧИНЕНИЯ

Дополнительное задание

  • Прямая и косвенная речь. 

1.  Студент говорит: «Я живу в общежитии и учусь на медицинском факультете». Студент говорит, что живет в общежитии и учится на медицинском факультете.  2. Моя сестра пишет: «Я тоже хочу учиться в университете».Моя сестра пишет, что она тоже хочет учится в университете. 3. Мария говорит: «Я уже хорошо понимаю по-русски». Мария говорит, что она тоже хорошо понимает по-русски.  4. Наш преподаватель сказал: «На факультете учатся иностранные и студенты». Наш преподаватель сказал, что на факультете учатся иностранные и студенты  5. Артур сказал: «Я хочу хорошо знать русский язык». Артур сказал что, он хочет хорошо знать русский язык.

Образец: Моя подруга спросила меня: «Ты согласна со мной?»
Моя подруга спросила меня, согласна ли я с ней.
1. Родители спросили сына: «Ты рад нашему приезду? Родители спросили сына, рад ли он их приездую 2. Анна спросила учителя: «Вы будете проверять домашнее задание?». Анна спросила учителя, будет ли он проверять домашнее задание. 3. Мы спросили гида «Можно зайти внутрь?». Мы спросили гида, можно ли зайти внутрь.   4. Дети постоянно спрашивали у вожатой: «Когда обеденный перерыв?». Дети постоянно спрашивали у вожатой, еогда будет беденный перерыв. 5. Мы решили уточнить у продавца: «Будут новые поступления?». Мы решили уточнить у продавца, будут ли новые поступления.

 

Напишите, что вам или вашим друзьям нужно сделать.
1. Если вы хотите хорошо узнать город, в котором вы живёте, вы должны иследовать его. 2. Чтобы познакомиться с новыми людьми, нужно подойти первыми. 3. Если ваш друг хочет заниматься спортом, то поддержи его. 4. Если вы оставили телефон в автобус, звоните и пытайтесь найти человека который даст. 5. Чтобы организовать интересную экскурсию, нужно заранее придумать сценарь. 6. Чтобы хорошо знать иностранный язык, нужно учится хорошо.

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻՑ

LORD BYRON AND THE ARMENIAN LANGUAGE

1816 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Լորդ Բայրոնը ժամանեց Վենետիկի Մեխիտարիստների վանք ՝ հայոց լեզուն ուսումնասիրելու համար ։ Սան Լազարո Դելի Արմենիի (Սուրբ Ղազարոս հայոց) վանքի վանահայրերի օգնությամբ բանաստեղծն ակտիվորեն ծանոթացել է հայկական ձեռագրերին և հետագայում մեծ հիացմունքով խոսել հայկական մշակույթի մասին:

Հայր Հարությունը նրան Հայերեն էր սովորեցնում։ Ավելի ուշ նրանք միասին ստեղծել են”անգլերեն և հայերեն լեզուների քերականություն” ։

Բայրոնն իր հայ գրերի վարժությունները հավաքել է “Լորդ Բայրոնի հայկական վարժություններն ու պոեզիան” գրքում (հետաքրքրվողների համար այս ֆայլը կարելի է ներբեռնել այստեղ) ։ 1823 թվականի հուլիսին Բայրոնը լքել է Իտալիան, որպեսզի միանա հույն ապստամբներին, որոնք պայքարում էին Օսմանյան կայսրության դեմ անկախության համար։

Ջորջ Բայրոնը ՝ Հայաստանի եւ հայերի մասին

“Գալով Վենետիկ 1816 թվականին ՝ ես (Ինչպես հավանաբար բոլոր ճանապարհորդները) տպավորված էի Սան Լազարո Դելի Արմենիի համայնքից, որը, կարծես, միավորում է վանական հաստատության բոլոր առավելությունները ՝ չունենալով նրա ոչ մի արատ ։

Միաբանության եղբայրների պարզությունը, հարմարավետությունը, հեզությունը, ճշմարիտ բարեպաշտությունը, տաղանդներն ու առաքինությունները կարող են աշխարհիկ մարդուն ներշնչել այն համոզմունքը, որ նույնիսկ այս կյանքում կա մեկ այլ, ավելի լավ աշխարհ:

Այդ մարդիկ ստրկացված, բայց շնորհակալ ազգի հոգևորականներ են, որը հրեաների ու հույների հետ աքսորվել ու ճնշվել է, բայց ոչ առաջինների ցասումը, ոչ ստրկամտությունը չի զարգացրել ։

Այս ժողովուրդը ձեռք է բերել հարստությունը, առանց դիմելու վաշխառությամբ զբաղվելու, եւ բոլոր գերազանցությամբ, որոնք կարող են շնորհվել նրանց, ովքեր ստրկության մեջ են առանց ինտրիգների:.. թերևս դժվար կլիներ գտնել այն ժողովրդական ժամանակագրությունները, որոնք պակաս արատավորված են հանցագործություններով, քան հայերի պատմությունը, որոնց առաքինությունները խաղաղ էին ։ Արատները ճնշման հետևանքներն են ։

Բայց անկախ իրենց տխուր ճակատագրի, նրանց երկիրը միշտ պետք է մնա մեկը առավել հմայիչ պետությունների ամբողջ աշխարհում. Եվ նրանց լեզուն հնարավոր է միայն պահանջում է ավելի մեծ ուսումնասիրություն, որպեսզի ավելի ու ավելի գրավիչ դառնա…

Եթե գրությունը ճիշտ մեկնաբանենք, ապա դրախտը գտնվում էր հենց Հայաստանում, որը բարձր գին վճարեց, ինչպես Ադամի ժառանգները, քանի որ նրա հողը մասնակցում էր նրանց երանությանը, ովքեր ստեղծվել էին նրա մոխրից ։ Այնտեղ ջրի մակերեւույթը սկսեց իջնել, եւ Նոյի աղավնին սկսեց իր ճանապարհորդությունը:

Բայց Դրախտի անհետացման հետ գրեթե միաժամանակ սկսվեցին երկրի դժբախտությունները,որովհետև թեև Հայաստանը երկար ժամանակ հզոր թագավոր էր, այն հազվադեպ էր անկախ ։ Պարսկական սատրապներն ու թուրք փաշաները հավասարապես նպաստեցին երկրի կործանմանը, որտեղ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով և նմանությամբ ։

Երկրագնդի վրա չկա այլ երկիր, որն այնքան լի կլիներ հրաշքներով, որքան հայերի հողը…”

GRAMMAR: PREPOSITIONS TO, INTO, BY

  • TO

We say go/come/travel to a place or event.

e.g.  go to America        return to Italy      drive to the airport

come to my house    take him to hospital        to be sent to prison

we also say: on my way to…/ a journey to …/a trip to…/welcome to…

BEEN TO 

We say “I’ve been to Italy”, “He has just been to the bank”

GET and ARRIVE

We say “get to” a place– get to London

BUT we say “arrive in” or “arrive at”– arrive in a town, arrive at the hotel.

HOME

We don’t say “to home”  BUT we say go home/come home/ get home/arrive home/ on the way home

  • INTO

go into/get into = enter (a room/a building/a car…)

get into the car    go into the room

  • BY

We use by  to say how we do something.

do something by hand

send something by post

pay by credit card, by cheque BUT in cash

OR something can happen

by accident       by chance        by mistake

We use by to say how we travel

by car    by train      by plane    by boat     by ship

by bus    by bicycle

by road   by sea     by rail    by air  by underground

BUT  we say on foot

Did you come here by car or on foot?

We say by car/by train  BUT in my car, on the train, in a taxi

We say something is done by somebody.

The door was opened by somebody.

BUT

The door was opened with a key.

We say a painting by Rembrandt/ books by Agatha Christie/novel by Tolstoy.

BY also means next o/beside.

Come and sit by me.

The light is by the door.

EXERCISES

1.Put  to/at/in where necessary.

1.What time does the train get to London.

2.What time does the train arrive in London.

3.What time did you get  home last night?

4.What time do you usually arrive to work?

5.When did you get to the cinema?

6.We arrived  home felling very tired.

7.Have you ever been to China?

8.We had lunch at the airport while we were waiting for our plane.

9.He has just returned to France.

10.Are you going to that party next week?

 

2.Put in/to/into where necessary.

1.Three people were taken into hospital.

2.Shall we take a taxi to the station or shall we walk?

3. I’m tired. As soon as I get home, I’m going to bed.

4.Welcome to the hotel. We hope you enjoy your stay here.

5. He opened the door and I  got into the car.

6. A bird flew into the kitchen through the window.

7.Don’t wait outside! Come to the house.

 

3.Complete the sentences using by+ one of the following words.

Chance    credit card     chance    hand      mistake 

1.We hadn’t arranged to meet. We met chnace.

2.I didn’t intend to take your umbrella. I took it mistake.

3.If you haven’t got any cash, you can pay credit card.

4. I never suspected anything. It was only chance  that I found what had happened.

5. I didn’t put the pullover  in the washing machine. I washed it hand.

4.Put in by/in/on/ or with

1.He usually goes to work by bus.

2. I saw Jane. She was on  the bus.

3.How did you get here? Did you come by train?

4. How did you get here? Did you come  on the train?

5.Sorry, we are late. We missed the bus , so we had to come on foot.

6.I came home in a taxi.

7.”Romeo and Juliet” is a play by Shakespeare.

8. “War and peace” is a book by Tolstoy.

9.I don’t mind going there in car, but I don’t want to go in your car.

10. I know that music is by Beethoven, but I don’t know how it is called.

11.The photo is taken by a friend of mine.

12.There was a small table in the bed with a lamp and a clock on it.

Biography of Lord Byron, English Poet and Aristocrat

Early Life

Lord Byron was born in 1788 in London under the full name George Gordon Noel, sixth Baron Byron. He was raised in Aberdeen, Scotland, by his mother after his father fled the family and died in 1791 in France. Byron inherited his title at the age of 10, though he later adopted his mother-in-law’s family name, Noel, in order to inherit half of her estate.

Portrait of Lord Byron, lithograph by Josef Eduard Teltscher c. 1825
Imagno/Hulton Archive/Getty Images

Byron’s mother was prone to mood swings and heavy drinking. Due to mistreatment by his mother coupled with a deformed foot and an uneven temper, Byron lacked discipline and structure in his formative years.

He was educated at Harrow School in London, followed by Trinity College at Cambridge, though he spent most of his time at the latter engaging in sexual relationships and sporting activities. It was during this time that he began writing and publishing works.

Marriage, Affairs, and Children

Lord Byron first showed his affections for a distant cousin who indulged him for a while before rejecting his affections. In subsequent years, Byron had promiscuous affairs with many women, including Lady Caroline Lamb, Lady Oxford, and his half-sister, Augusta Leigh, who later gave birth to a daughter widely considered to be Byron’s.

Lord Byron married Anne Isabella Milbanke in January 1815, and the following year she gave birth to a daughter, Augusta Ada (later Ada Lovelace). Shortly after the birth of their daughter, Lord and Lady Byron separated, with Anne Isabella indicating the cause to be his incestual relations with his half-sister.

During this time, Lord Byron developed a close relationship with Percy and Mary Shelley and Mary’s sister Claire Clairmont, who also had a daughter with Byron called Allegra.

Grammar: Prepositions to, into, by

  • TO

We say go/come/travel to a place or event.

e.g.  go to America        return to Italy      drive to the airport

come to my house    take him to hospital        to be sent to prison

we also say: on my way to…/ a journey to …/a trip to…/welcome to…

BEEN TO 

We say “I’ve been to Italy”, “He has just been to the bank”

GET and ARRIVE

We say “get to” a place– get to London

BUT we say “arrive in” or “arrive at”– arrive in a town, arrive at the hotel.

HOME

We don’t say “to home”  BUT we say go home/come home/ get home/arrive home/ on the way home

  • INTO

go into/get into = enter (a room/a building/a car…)

get into the car    go into the room

  • BY

We use by  to say how we do something.

do something by hand

send something by post

pay by credit card, by cheque BUT in cash

OR something can happen

by accident       by chance        by mistake

We use by to say how we travel

by car    by train      by plane    by boat     by ship

by bus    by bicycle

by road   by sea     by rail    by air  by underground

BUT  we say on foot

Did you come here by car or on foot?

We say by car/by train  BUT in my car, on the train, in a taxi

We say something is done by somebody.

The door was opened by somebody.

BUT

The door was opened with a key.

We say a painting by Rembrandt/ books by Agatha Christie/novel by Tolstoy.

BY also means next o/beside.

Come and sit by me.

The light is by the door.

Exercises

 

1.Put  to/at/in where necessary.

1.What time does the train get to London.

2.What time does the train arrive in London.

3.What time did you get  home last night?

4.What time do you usually arrive to work?

5.When did you get to the cinema?

6.We arrived  home felling very tired.

7.Have you ever been to China?

8.We had lunch at the airport while we were waiting for our plane.

9.He has just returned to France.

10.Are you going to that party next week?

 

2.Put in/to/into where necessary.

1.Three people were taken into hospital.

2.Shall we take a taxi to the station or shall we walk?

3. I’m tired. As soon as I get home, I’m going to bed.

4.Welcome to the hotel. We hope you enjoy your stay here.

5. He opened the door and I  got into the car.

6. A bird flew into the kitchen through the window.

7.Don’t wait outside! Come to the house.

 

3.Complete the sentences using by+ one of the following words.

Chance    credit card     chance    hand      mistake 

1.We hadn’t arranged to meet. We met chnace.

2.I didn’t intend to take your umbrella. I took it mistake.

3.If you haven’t got any cash, you can pay credit card.

4. I never suspected anything. It was only chance  that I found what had happened.

5. I didn’t put the pullover  in the washing machine. I washed it hand.

4.Put in by/in/on/ or with

1.He usually goes to work by bus.

2. I saw Jane. She was on  the bus.

3.How did you get here? Did you come by train?

4. How did you get here? Did you come  on the train?

5.Sorry, we are late. We missed the bus , so we had to come on foot.

6.I came home in a taxi.

7.”Romeo and Juliet” is a play by Shakespeare.

8. “War and peace” is a book by Tolstoy.

9.I don’t mind going there in car, but I don’t want to go in your car.

10. I know that music is by Beethoven, but I don’t know how it is called.

11.The photo is taken by a friend of mine.

12.There was a small table in the bed with a lamp and a clock on it.

Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. 27.04.20 — 01.05.20

Մաս 1

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = “utf-8”>
</head>
<body>
<div style = “background:#0ff; font-size: 22px;”>
<script>
/*
var date = new Date();
var text = “year = ” + date.getFullYear();
text += “\nmonth = ” + date.getMonth();
text += “\nday = ” + date.getDate();
text += “\nhour = ” + date.getHours();
text += “\nminute = ” + date.getMinutes();
text += “\nsecond = ” + date.getSeconds();
alert(text); */

var date = new Date(2000, 3, 5, 17, 23, 26);
var text = “year = ” + date.getFullYear();
text += “\nmonth = ” + date.getMonth();
text += “\nday = ” + date.getDate();
text += “\nhour = ” + date.getHours();
text += “\nminute = ” + date.getMinutes();
text += “\nsecond = ” + date.getSeconds();
alert(text);

</script>
</div>
</body>
</html>

Մաս 2

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = “utf-8”>
</head>
<body onload= “timer()”>
<div style = “background:#0ff; font-size: 22px;”>
<script>
/*
var id=setInterval(“my_func()”, 2000);
var counter = 0;
function my_func() {
counter++;
alert(“second passed – ” + counter);
if (counter==3)
clearInterval(id);
} */

var id=setInterval(“my_func()”, 1000);
var counter = 0;

function timer() {
counter++;
document.getElementById(“count”).innerHTML=counter;
setTimeout(“timer()”, 1000);
}

// Տնային առաջադրանք

/*
var date = new Date();
var text;
text += “\nhour = ” + date.getHours();
text += “\nminute = ” + date.getMinutes();
text += “\nsecond = ” + date.getSeconds();
alert(text);
*/
</script>
</div>
Second passed <span id = “count”> -1 </span>
</body>
</html>

Lord Byron and the Armenian Language

On December 2, 1816, Lord Byron arrived at the Monastery of Mekhitarists in Venice to study the Armenian language. With the help of the abbots from the monastery of the island of San Lazzaro degli Armeni (Saint Lazarus of the Armenians), the poet got actively acquainted with the Armenian manuscripts and later would speak about the Armenian culture with great admiration.

Father Harutyun taught him the Armenian language. Later, they created the “Grammar of English and Armenian languages” together.

Byron collected his exercises in the Armenian writing in the book “Lord Byron’s Armenian Exercises and Poetry” (for those interested, this file can be downloaded here). In July 1823, Byron left Italy to join the Greek rebels who fought for independence against the Ottoman Empire.

George Byron – about Armenia and Armenians

“Arriving in Venice in 1816, I (as probably all travelers) was impressed by the community of San Lazzaro degli Armeni, which seems to unite in itself all the advantages of a monastic institution without possessing any of its vices.

Clarity, comfort, gentleness, unadulterated piety, talents, and virtues of the brothers of the order can inspire a secular man to believe that there is another, better world even in this life.

These people are clerics of an enslaved but grateful nation that has been expelled and oppressed along with the Jews and Greeks but has developed neither the anger of the former nor the servility of the latter.

This nation has acquired wealth without resorting to usury and all the honors that can be bestowed on those who are in slavery without intrigue… It would be difficult, perhaps, to find people’s chronicles less tainted by crimes than the history of Armenians whose virtues were peaceful. Vices are consequences of oppression.

But regardless of their sad fate, their country should always remain one of the most fascinating states on the entire globe. And their language perhaps only requires more study in order to become more and more attractive…

If the scripture is correctly interpreted, the paradise was exactly located in Armenia, which paid high price like the descendants of Adam as its soil participated in the bliss of the ones who had been created from its ashes. There, the water surface began to descend and Noah’s dove began its journey.

But almost at the same time with the disappearance of paradise, the misfortunes of the country began because although Armenia has been a powerful kingdom for a long time, it was rarely independent. The Persian satraps and the Turkish Pashas equally contributed to the ruin of the land where God created man in his image and likeness.

On the globe, there is no other country that would be so full of miracles as the land of Armenians…”