Диалог на тему «Компьютер»

— Привет, Костик!

— Салют, Тима! Пойдем в мою комнату быстрее!

— Ну, показывай, показывай нового любимца!

— Вот, знакомься. Его зовут Асус.

— Египтянин, что ли?

— Шутник ты, Тимофей. Китайская сборка.

— И что он умеет делать?

— Ну, принимать флешки, выходить в Интернет. Вообще, он умеет все, что умеет любой компьютер. Важнее, насколько я умею работать с компьютером. Можно хоть иллюстрированные журналы делать, если специальную программу поставить.

— А веб-камера у него есть?

— Ага. Буду теперь с Витькой из Питера переговариваться. А еще с Волгоградом, с дядей и бабушкой.

— А играть в игры на нем можно?

— Можно, в любые. И по сети можно. У него мощный процессор и три гигабайта оперативной памяти.

— Это много?

— Это нормально. Хватит на все. Давай сейчас «Мир танков» запустим и посмотришь.

— Давай, я только за.

Реклама

Я…

Здравствуйте меня зовут Хачик мне шестнадцать лет учился в школе «191» сейчас я учусь в комплексе Мхитар Себастаци, я люблю смотреть фильмы.

Տարերային աղտներ

Տարերային աղետներ, վտանգավոր երկրաֆիզիկական, երկրաբանական, ջրաբանական, մթնոլորտային երևույթների կամ շարժընթացների ծավալուն դրսևորումներ, որոնց հետևանքով ստեղծվում են աղետալի իրավիճակներ՝ մարդկային զոհեր, նյութական արժեքների կորուստ, շրջակա միջավայրի խախտում։

Տարերային աղետներ տեղի են ունենում Երկրի ընդերքում (երկրաշարժ, հրաբխի ժայթքում և այլն), մակերևույթին (սելավսողանք, ձնահոսք, ջրհեղեղ, հրդեհ և այլն) և մթնոլորտում (փոթորիկբուք, պտտահողմ, կայծակ և այլն)։ Տարերային աղետները կարող են ընթանալ բավականաչափ արագ (օրինակ՝ երկրաշարժ, հրաբխի ժայթքում, սողանք, ձնահոսք) կամ երկարաձգվել (օրինակ՝ երաշտցրտահարությունվարարում) և այլն։

Տարերային աղետների առանձին խումբ են կազմում գյուղատնտեսական ու անտառային վնասատուների ներխուժումը, համաճարակները և ջրաօդերևութաբանակաև տարերային երևույթները՝ ուժեղ քամին (25 մ/վ և ավելի), ուժեղ անձրևը (30 մմ և ավելի) և ուժեղ ձյունը (20 մմ և ավելի)՝ 12 ժ կամ ավելի կարճ ժամանակամիջոցում, խոշոր կարկուտը (20 մմ/զ ավելի չափի հատիկներով), ցրտահարությունը (վեգետացիայի ընթացքում 0°C-ից ցածր ջերմաստիճան) և այլն։

Բնակչության աճի, մարդու ոչ խելամիտ տնտեսական գործունեության, արտադրության մեջ ավելի մեծ բնական պաշարների ներգրավման և բարդ պայմաններով տարածքների յուրացման հետևանքով աճում է տարերային աղետների հասցրած վնասը։ Իր գործունեությամբ խախտելով շրջակա միջավայրի կայունությունը՝ մարդը մեծացնում է տարերային աղետների հավանականությունն ու չափերը։ Տարերային աղետներին բնորոշ են սկսվելու ժամանակային անորոշությունն ու հետևանքների ոչ միարժեքությունը, ուստի դրանք դժվար կանխատեսելի են։

Հողերի քիմիական աղտոտումը

Հողերի աղտոտումը արտադրական թափոններով: Օդի և ջրի նման հողը ևս ենթակա է աղտոտման: Դրա աղտոտման աղբյուրներից մեկը մթնոլորտն է: Մթնոլորտի վնասակար խառուրդները նստում են հողի մակերեսին, թափանցում են գրունտային ջրերի մեջ, իսկ դրանց մի մասն էլ փոշու ձևով վերադառնում է մթնոլորտ:

Հողի աղտոտման աղբյուրներն են նաև մետաղաձուլական գործարանների, նավթարդյունաբերական և արդյունաբերական այլ ձեռնարկությունների թափոնները: Նման աղտոտումները տարածվում են հսկայական տարածությունների վրա և նկատվում են երկրագնդի ամենահեռավոր վայրերում: Ընդ որում հողի մակերեսային բերրի շերտում կարող են կուտակվել մանգանի, քրոմի, պղնձի, կոբալտի, նիկելի և կապարի վտանգավոր միացություններ, ինչը 20 – 50%-ով իջեցնում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը:

Հողերի աղտոտումը ռադիոակտիվ նյութերով: 20-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած առաջացավ ռադիոակտիվ տարրերով հողի աղտոտման իրական վտանգ: Ռադիոակտիվ նյութերը կարող են թափանցել հող և կուտակվել այնտեղ ատոմային պայթյուններից հետո տեղումների արդյունքում: Տեղ-տեղ հողը կարող է աղտոտվել ատոմային էլեկտրակայանների և այլ ձեռնարկությունների թափոնների ռադիոակտիվ տարրերով:

Հողի աղտոտումը պեստիցիդներով: Պեստիցիդները քիմիական միացությունների խումբ են, որոնք կիրառվում են մարդու համար անցանկալի օրգանիզմները ոչնչացնելու կամ դրանց թվաքանակը կրճատելու նպատակով: Այս քիմիկատներից ոչ մեկ օժտված չէ բացարձակ ընտրողականությամբ այն օրգանիզմի նկատմամբ, որի դեմ կիրառվում է: Այդ բոլոր միացությունները օտար են բոլոր օրգանիզմների և, ընդհանրապես, կենսոլորտի համար:

Ժամականակակից գյուղատնտեսությունը չի կարող չկիրառել պեստիցիդներ, քանի որ դրանց բացակայության դեպքում բերքի մեծ կորուստներ ունենալու վտանգ է առաջանում: Հետևաբար, պեստիցիդներն անհրաժեշտ է կիրառել մեծ զգուշությամբ և պետք է կարողանալ կանխագուշակել կենդանի օրգանիզմների, էկոլոգիական համակարգերի և մարդու վրա դրանց ունեցած բացասական ազդեցության հնարավոր էկոլոգիական հետևանքները:

Պարարտանյութերի օգտագործումը: Աշխարհում ներկայումս տարեկան կտրվածքով արտադրվում է շուրջ 200 մլն տ հանքային պարարտանյութ, կամ 1 շնչին մոտավորապես 40 կգ: Սակայն այդ պարարտանյութերի կիրառումից սպասվող ցանկալի արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել մինչև 500 մլն տ, ինչը կկազմի մոտ 90 կգ 1 շնչին մեկ տարվա ընթացքում:

Հանքային պարարտանյութերով հողի պարարտացումը ինտենսիվ հողագործության անխուսափելի հետևանք է: Առանց պարարտանյութերի գյուղատնտեսական արտադրանքը խիստ կնվազի, ինչն անխուսափելիորեն կբերի ծանր սոցիալական հետևանքների: Սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել և այն էկոլոգիական հետևանքները, որոնք ծագում են հանքային պարարտանյութերի կիրառման ժամանակ:

Հանքային պարարտանյութերի օգտագործման կաննոների խախտման դեպքում մեծանում է հողի թթվայնությունը, փոխվում է հողային օրգանիզմների տեսակային կազմը, խախտվում է նյութերի շրջապտույտը, քայքայվում է հողի կառուցվածքը: Արդյունքում հողի բերրիությունը ընկնում է: Պարարտանյութերը բացասաբար են ազդում ոչ միայն հողի, այլև մթնոլորտի և ջրային էկոհամակարգերի վրա:

 

Մարդու և կենդանիների առողջության վրա բացասաբար են ազդում պարարտանյութերի բոլոր խմբերը, մասնավորապես քլոր պարունակող և ֆոսֆորական պարարտանյութերը:

Տեքստը վերցված է Էմանուել Ագջոյանի բլոգից։

Տարեկան Հաշվետվություն

Այս կիսամյակը ինձ համար շատ հագեցած էր, ինչպես անցածը: Ես այս կիսամյակի ընթացքում ամրապնդեցի իմ գիտելիքները բոլոր առարկաներից:

Անգլերեն — Անգլերենի դասաժամին մենք մանրամասնորեն ուսումնասիրում ենք անգլերենի բոլոր բնագավառները։

Հայոց պատմություն — Այս դասաժամին ընկեր Սամվելի  շնորհիվ դաաժամն ավելի է հետաքրքրանում է և մենք ավելի ենք խորանում պատմության խորքերում։

Հայոց լեզու — Այս դասին մենք ամրապնդում և կատարելագործում ենք մեր լեզուն, սովորում ենք հայերեն նոր բառերը։

Բնագիտություն և էկոլոգիա — Այս դասաժամերին ընկեր Նելիի տարբեր փորձերի շնորհիվ մենք շատ բաներ իմացանք, թե մեր բնական աշխարհի, թե մեր կլիմայի և այլ հետաքրքիր երևույթների մասին։

Թարգմանություն Էկոլոգիա

Մթնոլորտի աղտոտման բոլոր արհեստական աղբյուրներից ամենավտանգավորը ավտոմոբիլային տրանսպորտն է ։ 1900 թվականին աշխարհում կար 11 հազար ավտոմեքենա, 1950 թվականին ՝ 48 միլիոն, 1970 թվականին ՝ 181 միլիոն, 1982 թվականին ՝ 330 միլիոն, Ներկայում ՝ շուրջ 500 միլիոն ավտոմեքենա: Դրանք այրում են հարյուր միլիոնավոր տոննա նավթամթերքի չվերականգնվող պաշարներ։ Օգտագործված ավտոմեքենաների գազերում կա մոտ 280 վնասակար բաղադրիչ։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը դառնում է շրջակա միջավայրի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից մեկը: Մի շարք արտասահմանյան պետությունների (Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Գերմանիա) ավտոմոբիլային տրանսպորտը տալիս է ավելի քան 50 – 60% մթնոլորտային աղտոտվածություն

2)Քլորֆորմետան կամ ֆրեոններ

Լուրջ հետևանքներ է ունենում օդի աղտոտվածությունը քլորֆորմետանով կամ ֆրեոններով: Սառնարանների մեջ ֆրեոնների լայն օգտագործման հետ, աերոզոլային բալոնների արտադրության մեջ կապված է դրանց հայտնվելը հսկայական բարձունքների վրա, ստրատոսֆերայում եւ մեզոսֆերայում: Մտահոգություններ են արտահայտվում օզոնի հնարավոր փոխազդեցության հետ հալոգենները, որոնք առանձնանում են: Մասնագետների տվյալներով ՝ օզոնային էկրանի շերտի նվազումը 7-12% – ով 10-ապատիկի չափով (չափավոր լայնություններում) կմեծացնի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը ՝ 297 նմ ալիքի երկարությամբ, իսկ դրա հետ կապված աճում է մաշկի քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց թիվը: Օզոնային էկրանի շերտի նվազմանը նպաստում են տուրբոռեակտիվ ինքնաթիռների կողմից արտանետվող գազերը, հրթիռների թռիչքները, մթնոլորտում անցկացվող տարբեր փորձարկումները ։

3)Մթնոլորտի ռադիոակտիվ աղտոտումը

Ռադիոակտիվ նյութերը վտանգավոր են մարդկանց, կենդանիների և բույսերի համար: Դրանք ատոմային, ջրածնային և նեյտրոնային ռումբերի, ամեն տեսակի արտադրության փորձարարական պայթյուններ են ՝ կապված ջերմամիջուկային զենքի արտադրության հետ, ատոմային ռեակտորներ և էլեկտրակայաններ, ձեռնարկություններ, որտեղ օգտագործվում են ռադիոակտիվ նյութեր, ռադիոակտիվ թափոնների ապաակտիվացման կայաններ, ատոմային ձեռնարկությունների և տեղակայանքների թափոնների պահեստարաններ, վթարներ կամ արտահոսքեր այն ձեռնարկություններում, որտեղ արտադրվում եւ օգտագործվում է միջուկային վառելիքը:

4)Մարդկանց, բույսերի և կենդանիների համար հսկայական վտանգ են ներկայացնում միջուկային զենքի փորձարկումները, վթարները և արտահոսքերը այն ձեռնարկություններում, որտեղ միջուկային վառելիք օգտագործվում է:
Մթնոլորտի ամենամեծ աղտոտումը տեղի է ունենում ջերմամիջուկային սարքերի պայթյունների ժամանակ ։ Ձևավորվում է այս իզոտոպների աղբյուր դարձած ռադիոակտիվ փլուզման համար երկար ժամանակ:

Ռադիոակտիվ ճառագայթումը վտանգավոր է մարդու համար, առաջացնում է ճառագայթային հիվանդություն վնասում բջջային գենետիկի ապարատին: Սա հանգեցնում է ժամանումը մարդկանց չարորակ ուռուցքների, ժառանգական հիվանդությունների: